Till sidans huvudinnehåll
Bild på Stora Torps Stall, en 1800-talsbyggnad med röd fasad och vita knutar.

Stora Torps Stall


I utkanten av Delsjöreservatet ligger fastigheten Göteborg Torp 749:140, ofta kallad Stora Torps Stall. Stora Torp och dess ekonomibyggnader uppfördes 1851, och är från början en stor lantegendom med anor från 1550-talet.

Vad händer vid Stora Torps Stall?

Sedan 2022 har det pågått ett detaljplanearbete för fastigheten. Syftet med detaljplanen har varit att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

På grund av att förslaget till detaljplan inte bedöms genomförbart har planansökan dragits tillbaks i maj 2023. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om avbrytandet av planarbetet, vilket kommer tas upp på nämndens sammanträde efter sommaren.

Eventuell försäljning av fastigheten skulle enligt beslut 2016 särskilt riktas till Stora Torps Ridklubb när detaljplanearbetet var klart. I och med beslutet i maj 2023 kommer fastigheterna att bli kvar i kommunal ägo och förvaltas av stadsfastighetsförvaltningen. Det är stadsfastighetsförvaltningen som kommer se över hur fastigheterna ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Karta över fastighetsgränser där Stor Torp är inringat med röd färg.
Kartvy som visar området som berörts av detaljplanearbetet för fastighet Göteborg Torp 749:140. Syftet med detaljplanen har varit att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.


Kontaktpersoner

Joel Andersson

Planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: joel.elias.andersson@stadsbyggnad.goteborg.se
För frågor om det pågående detaljplanearbetet och samråd.

Magnus Uhrberg

Enhetschef exploateringsförvaltningen
E-post: magnus.uhrberg@exploatering.goteborg.se
För frågor riktade till fastighetsägaren, ExploateringsförvaltningenÖvrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}