Till sidans huvudinnehåll
Bild på kanalmurarna vid centralstationen. På en bro passerar fotgängare.

Kanalmurarna


Flera av Göteborgs kanalmurar är i dåligt skick och behöver rustas upp. De byggdes på 1600-talet när trafiken bestod av häst och vagn. På grund av ålder och nutidens tunga trafik har murarnas grundläggning blivit sliten. Snart startar upprustningen längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån. Ett omfattande projekt som också innebär att göteborgare och besökare får tillgång till gatorna på ett nytt sätt.

Vad?

Göteborgs kanaler anlades för snart 400 år sedan och murarna har stått i sin nuvarande form sedan mitten av 1800-talet. Murarna har klarat stora förändringar i stadsmiljön, men i takt med att gatan har belastats med tyngre trafik har stabiliteten försämrats. Kanalmurarna behöver nu renoveras för att hålla ytterligare 120 år. 

Var?

I störst behov av renovering är kanalmurarna längs med delar av Stora Hamnkanalen, både längs Norra Hamngatan västerut och Lilla Packhuskajen. Men även kanalmurarna längs Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken. Södra sidan av Stora Hamnkanalen och murarna vid Mölndalsån i Gårda är också i behov av upprustning.

Varför?

Murarna är över lag gamla och slitna. En del har röta på trävirket i grundkonstruktionen och på de pålar som håller uppe murarna. På några ställen har konstruktionen satt sig i leran.

När? 

Den 27 april 2023 tog kommunfullmäktige inriktningsbeslut om att renovera kanalmurarna längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån.  I beslutet ingår även att renovera fyra broar längs kanalen och slussen vid  Drottningtorget. Att renovera kanalmurarna är ett omfattande arbete som planeras pågå under cirka 20 år.

Inriktningsbeslutet innebär att vi börjar planera genomförandet av den första etappen som omfattar sträckan Norra Hamngatan mellan Residensbron och Kämpebron samt kajmuren mellan Casinot och Stora Bommens bro. Vi planerar att börja bygga 2026 och räknar med att första etappen har en byggtid på ungefär ett år. 

Vem?

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för att renovera kanalmurarna. 


Nyheter om Kanalmurarna

Snart startar renoveringen av kanalmurarna

2023-12-20

Just nu planeras fältarbeten för första etappen vid Norra Hamngatan och Packhusplatsen. Genomförandestudien väntas tas upp i stadsmiljönämnden innan sommaren 2024. Efter det kan projektet gå vidare me…

I fokus

Snart startar renoveringen av kanalmurar

Just nu planeras fältarbeten för första etappen vid Norra Hamngatan och Packhusplatsen.

Simulerad bild av hur brunnsparken kan ha sett ut under 1600-talet. Bå bild syns kanalen med en båt i förgrunden. I bakgrunden syns Tyska Kyrkan.
Så här kan Brunnsparken med vy bort mot Tyska kyrkan ha sett ut under slutet av 1600-talet. Kanalmurarna byggdes till en början i trä.
I bild syns kanalen som leder bort till Tyska kyrkan i bakgrunden. Till vänster syns Brunnsparken och kala träd.
Brunnsparken bort mot Tyska kyrkan i början av 1900-talet. Trafiken längs med kajerna bestod fortfarande av häst och vagn, och varor transporterades på kanalen.
Kanalen vid Brunnsparkens syns mitt i bild. Till höger syns Nordstan och i bakgrunden Tyska kyrkan.

Upprustningen av kanalmurarna

Kanalmurarna byggdes från början för häst och vagn i under 1800- och 1900-talet och klarar egentligen inte av den tunga trafik som finns i dag i form av spårvagnar och bussar.

Områdena kring hamnkanalen från Ullevi ner till Brunnsparken är ett av de mest trafikerade områdena i city, och det kommer påverka trafiken i stor utsträckning när kanalmurarna rustas upp.

Se filmen som berättar mer om upprustningen.

Karta över kanalmurar i behov av renovering, markerat i rött. Kanalen sträcker sig från stora kanalen, förbi Drottningtorget och till Åvägen.
I störst behov av renovering är kanalmurarna längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen. Även kanalmuren längs med Åvägen i Gårda är i behov av upprustning.

Göteborg kallades Nordens Venedig

När Göteborg byggdes på 1600-talet var visionen en kanalstad med en stark befästning runtom. Göteborg var Sveriges port mot väster och en viktig del av rikets gränsförsvar. Byggnationen av den nya staden leddes av holländare och var inspirerad av holländsk stadsplanering med Amsterdam som förebild. Göteborg kallades Nordens Venedig.

Stora Hamnkanalen var den inre hamnen och kärnan i fästningsstaden. Tillsammans med Västra- och Östra hamnkanalen möjliggjorde den handel med fjärran länder. 

Kanalmurarna var till en början byggda av trä. Under mitten av 1700-talet kläddes de sedan med sten, sannolikt för att göra dem mer stabila. En stor del av kanalmurarna byggdes om och förstärktes under 1860-talet.

I början av 1900-talet fylldes Östra och Västra Hamnkanalen igen för att göra plats åt kollektiv- och biltrafik. Idag är kanalerna ersatta av Östra- och Västra hamngatan. Men Stora Hamnkanalen finns kvar liksom Fattighusån och flera av de vallgravar som grävdes runt den befästa staden.

För dig som vill veta mer

Kontaktperson

Kent Ekman

Programledare
E-post: kent.ekman@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}