Till sidans huvudinnehåll
Karta

Danska vägen

Flera byggprojekt pågår i området längs med Danska vägen. Projekten bidrar tillsammans till över 600 fler bostäder, ytor för lokaler samt hotell i centralt och servicenära läge i Göteborg.

Danska Vägen

Längs med Danska vägen, mellan Ingeborgsvägen till och med Lilla Danska vägens början, ska det byggas cirka 130–160 lägenheter. Det är privata aktörer som bygger och utvecklar bostäderna.

Lilla Danska vägen

Längs Lilla Danska vägen, mitt emot Prästgårdsängen, ska tre nya flerbostadshus byggas med cirka 46 lägenheter. Det är en privat aktör som bygger och utvecklar bostäderna.

Prästgårdsängen

Vid området Prästgårdsängen, längs med Danska vägen, har det planerats för drygt 400 nya bostäder. Den nya detaljplanen för området har vunnit laga kraft. Det är privata aktörer som bygger och utvecklar bostäderna.
${loading}