Till sidans huvudinnehåll
Bild på Hedens fotbollsplan under turnering. På planen syns deltagare med idrottskläder i olika färger.

Heden


Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig – framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än i dag.

Vad?

Heden, eller Exercisheden som den egentligen heter, är en plats som engagerar göteborgarna. Diskussionerna om vad som ska hända på Heden har pågått sedan den militära övningsverksamheten upphörde i början av 1900-talet och det finns nog lika många synpunkter om Heden som det finns göteborgare. Vissa vill bygga på den öppna ytan medan andra tycker att platsen inte ska förändras alls.

Hur staden arbetar med projekt inom idrott och motion

Var

Heden ligger längs Södra Vägen i Göteborg.

Hitta fler projekt

Hur

Under åren har flera förändringar gjorts och många var tänkta att vara tillfälliga även om de i realiteten blev nästintill permanenta. Det har naturligtvis format Heden som vi ser den i dag. De flesta ser en möjlighet att utveckla Heden men samtidigt behålla den verksamhet som finns. Det är också det som är grunden i stadens arbete med att utveckla platsen.

För att utveckla platsen har mycket information och kunskap samlats in som kommer att användas som underlag när det är dags att ta fram en detaljplan för Heden. Meningen är att Heden ska fortsätta att vara en levande och öppen plats men fungera och utnyttjas bättre. Heden ska vara en plats för idrott och kultur som är organiserad för de stora arrangemangen som redan finns där idag, men också fungera för framtida arrangemang.

För dig som vill veta mer

Nyheter om Heden

Två nya konstverk till Heden

2023-10-11

Nu har konstverken ”Viskningar” av Nasim Aghili/Björn Karlsson och ”Grus sprider ut tiden” av Makda Embaie invigts.

En grön bollplan på Heden i Göteborg

Nytt konstgräs på Heden

2023-03-07

Under året kommer fyra av de fem konstgräsplanerna på Heden att läggas om. Samtidigt som konstgräset byts görs insatser för att öka trivseln och förbättra funktioner runt bollplanerna.

Kontaktpersoner

Frida Kjäll

Planarkitekt
Telefonnummer: 031-368 19 98
E-post: heden@stadsbyggnad.goteborg.se

Charlotte Ohlsson

Kommunikationsstrateg
Telefonnummer: 031-368 15 46
E-post: heden@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}