Till sidans huvudinnehåll
En gul, putsad trevåningsbyggnad med en byggbod utanför.

Ekmanska sjukhuset - blir anpassad grundskola


Ekmanska sjukhuset ska byggas om för att kunna användas som anpassad grundskola. Det finns ett stort behov av lämpliga lokaler för anpassad skolverksamhet. Ekmanskas lokaler passar bra för detta, bland annat på grund av sin höga tillgänglighet som kommer sig av att det tidigare varit ett vårdboende.

Vad?

Ett nytt trapphus med tillhörande hiss ska byggas på baksidan av huset. Även utemiljön ska byggas om. Bland annat ska husgrunden och entrén dräneras, och det ska anläggas en ny lekplats på sydsidan av huset. Resultatet blir en anpassad grundskola för 24 elever

Var?

Ekmanska sjukhuset ligger mitt i Örgryte, mitt emellan Delsjövägen och Bögatan. Området är lugn och lummigt.

Varför?

Det finns för få platser för anpassad grundskola med hög tillgänglighet i området. Ekmanska sjukhusets lokaler har tidigare varit vårdboende och har potential att fungera bra som anpassad grundskola med sin höga tillgänglighet.

När?

Renoveringen planeras vara klar till hösten 2024.

Vem?

Grundskoleförvaltningen är beställare och entreprenören är DC Bygg.

Kontakt

Tony Tobiasson

Projektledare

Epost: tony.tobiasson@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

Har du övriga frågor kan du kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}