Till sidans huvudinnehåll
Kajstråk vid centralen området. Människor står på gatan brevis byggnaden läppstiftet.

Lilla Bommen


Till Lilla Bommen har människor kommit i alla tider. För att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit av världen – fast i Göteborg. Området ligger precis vid Göta älv och innehåller bland annat Operan, en gästhamn och kontorsfastigheter. I och med Hisingsbrons invigning och att Götaälvbron är nedmonterad skapas ny plats för stadsutveckling i området.

Film: Vad händer vid Lilla Bommen?

Vad?

I och med rivningen av den gamla Götaälvbron har ny mark tillgängliggjorts i området Lilla Bommen. Det är ytan mellan den nya Hisingsbron och Läppstiftet som nu ska stadsutvecklas. Här bildas fyra nya kvarter som i huvudsak förväntas bestå av verksamhetslokaler men även bostäder.

Lilla Bommenområdet kommer även att innehålla Lilla Bommens kajtorg. Från kajtorget kommer det att finnas en trappa och hiss upp till Hisingsbron.

Längsmed älven vid Lilla Bommen och Gullbergsstrand ska det skapas ett rekreativt kajstråk för fotgängare med torg och parker. Kajen är en del av ett längre stråk vid vattnet mellan Masthuggskajen och Gasverkskajen.

Var?

Lilla Bommen ligger i centrala Göteborg i området mellan Kanaltorget, där gästhamnen och Operan huserar i väst, till Hisingsbron i öst. De nya kvarteren är placerade mellan landmärket ”Läppstiftet” och den nya Hisingsbron.

Varför?

Lilla Bommen är en del av Centralenområdet, ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Centralenområdet är en del av vision Älvstaden. Med närheten till älven och det kommande kajstråket bidrar utvecklingen i Lilla Bommen till ökad tillgänglighet för göteborgarna att möta vattnet.

När?

Vasakronan har under 2023 byggstartat sitt kvarter, kallat Kaj16, öster om Hisingsbron. Utbyggnaden av kvarteren väster om bron kommer att ske i etapper under 2020-talet. Göteborgs stad iordningsställer allmän plats kring kvarteren inklusive kajområdet efter hand.

Vem?

Genomförandeavtal för de fyra nya kvarteren väster om Hisingsbron är tecknade med Vasakronan och Platzer.

Aktuellt från Göteborgs Stad

Illustrationen visar Centralenområdet från Läppstiftet mot centralstationen

Mycket på gång i Centralenområdet

2024-02-27

Det händer mycket kring Göteborgs Centralstation just nu och området är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Idag är det till stor del en byggarbetsplats, men målet är att området ska utvec…

Närliggande projekt

Hisingsbron kvälltid upplyst med blå belysning.
Göteborg växer

Hisingsbron

Hisingsbron ligger mitt i centrala Göteborg. Den nya förbindelsen knyter samman stadens centrum över vattnet och enar stadens två halvor till en grön och nära storstad.

Kontaktperson

Nina Larsson

Projektledare
E-post: nina.larsson@exploatering.goteborg.se

Kristin Östling

Kommunikationsstrateg
E-post: kristin.ostling@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}