Till sidans huvudinnehåll
Grön tvåvåningsbyggnad med träfasad med lekande barn framför.

Förskola Bielkegatan - nybyggnad

I Lunden planeras en fyra avdelningar stor förskola i anslutning till De Geersparken.

Vad?

På en kuperad tomt i De Geersparken planerar vi för en ny förskola. Byggnaden kommer att ligga i suterräng med tillagningskök och personalytor på plan ett och pedagogiska ytor på plan två.

Förskolans gård kommer att bli lite mindre än staden eftersträvar, men det finns goda lekmöjligheter på grönytor precis utanför förskolans staket som ger ett mervärde. Att området får tillgång till en förskolegård på kvällar och helger kan bidra till att barnen som bor i närheten får tillgång till en naturlig mötesplats.

Var?

Förskolan planeras i en sluttning i det som idag är De Geersparken. Byggrätten är placerad i sluttningen vid sidan av Hogenskilds trappor.

Varför?

Genom att bygga en ny förskola på Bielkegatan kan vi lämna små inhyrda förskolor i närområdet, samtidigt som vi möter behovet av fler platser i området. De nya platserna kan under en period användas till evakuering för andra förskolor i området som har behov av renovering och underhåll, vilket leder till en bättre innemiljö för fler barn i Göteborgs Stads förskolor. 

När?

Vi räknar med att börja bygga i april 2024 och byggnationen väntas pågå i ungefär 17 månader.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvariga och beställare på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Entreprenör är inte upphandlad ännu.

Kontakt

Sofie Papp

Projektledare

Epost: sofie.papp@sweco.se

Tvåvåningsbyggnad med grön träfasad och lekande barn i förgrunden.
Visualiseringsbild framtagen av Soul för Semrén & Månsson.

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}