Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.

Om Centralenområdet


Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Ett centrum för hela regionen

I Centralenområdet planerar vi för nya 2 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser i området med regionens bästa kollektivtrafikmöjligheter.

Med Västlänken kan tågtrafiken till och från Göteborg utvecklas, och i kombination med att övrig kollektivtrafik stärks blir blir enklare och snabbare att resa vidare i staden.

Med Västlänken blir det en ny, underjordisk centralstation med fyra spår, strax nordväst om dagens tågstation. Den nya centralstationen ska trafikeras med genomgående pendel- och regionaltåg. Stationen får tre uppgångslägen.

Flera höga hus i en tät bebyggelse som utmärker området kan växa upp i nära anslutning till Centralstationen, och det blir fler inbjudande platser och promenadstråk. Tänk att du kan promenera längs kajen till Skeppsbron, stanna till vid parker, caféer och restauranger samt njuta av den storslagna vyn längs med Göta älv.

När Götaleden sänks ner och överdäckas frigörs ett stort område där det kan byggas kontor, bostäder, butiker och promenadvägar ner mot vattnet vilket gör området vackrare, grönare och mer tillgängligt.

Om bostadsbyggandet i Göteborgs Stad

Så arbetar staden med resande och infrastruktur

Var?

Centralenområdet ligger mellan den historiska stadskärnan i sydväst och det framtida utvecklingsområdet Gullbergsvass i öster. Göta älv avgränsar området i norr med Frihamnen och Ringön på andra sidan. Drottningtorget och Åkareplatsen ingår i området som i söder avgränsas av Fattighusån. Kajstråket från Pagoden till och med Packhusplatsen är också en del av Centralenområdet.

Varför?

Redan i dag är Centralenområdet entrén till Göteborg. Hit anländer resenärer, besökare och pendlare dagligen.

Trafiken dominerar, men det finns goda möjligheter att utveckla det till en levande del av staden. I framtiden ska Centralenområdet vara mer än ett område som du passerar. Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud. Här kan det finnas caféer och restauranger, men också kulturinstitutioner, aktivitetshus och utrymme för lek på torgen.

Detaljplanerna och projekten som pågår och tas fram nu möjliggör den utveckling som innebär att vi får en ny och välkomnande entré till Göteborg inom en snar framtid.

Centralenområdet ska så småningom växa ihop med den nya bebyggelsen i Gullbergsvass men framförallt bli en central, viktig och levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen.

När?

Ett stort område som Centralenområdet utvecklas successivt. Vissa delar är färdiga, som Hisingsbron och Platinan, liksom nedsänkningen av Götaleden. Andra delar byggs eller är i planeringsstadiet. Det kommer att ta ungefär 15–20 år innan Centralenområdet är klart.

Göteborgs stads projekt i Centralenområdet

För dig som vill veta mer


Nyheter om Centralenområdet

Nu byggs det nya stationsområdet

2024-04-11

När Västlänkens station Centralen öppnar för trafik i december 2026 kommer stadsmiljön i stationsområdet ha bytt skepnad, med nya torg, gator, en boulevard och en park.

Illustrationen visar Centralenområdet från Läppstiftet mot centralstationen

Mycket på gång i Centralenområdet

2024-02-27

Det händer mycket kring Göteborgs Centralstation just nu och området är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Idag är det till stor del en byggarbetsplats, men målet är att området ska utvec…

Visionsbild över nytt stationshus i Göteborg.

Klart med bygglov för nytt stationshus i Göteborg

2023-12-29

På årets sista stadsbyggnadsnämnd beslutades som bygglov för nytt stationshus för Västlänken vid Nils Ericson-terminalen. Byggnaden har en utformning i en klassisk stil som knyter an till den närligga…


Kontakt

Per-Anders Käll

Programledare
Telefonnummer: 031 - 368 10 78
E-post: per-anders.kall@exploatering.goteborg.se

Kristin Östling

Kommunikationsansvarig
E-post: kristin.ostling@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}