Definitioner och förklaringar

Här finns filer som listar definitioner av de variabler som förekommer i våra produkter samt förklaringar av de statistiska mått vi använder. Det är en fil per statistikområde.

Nedan hittar du filer med definitioner och förklaringar efter statistikområde:

Variabler som gäller: