Hämta statistik


Här nedan presenterar vi de möjligheter som finns för att hämta statistik.

I statistikdatabasen kan du skapa dina egna tabeller och ladda ner i olika filformat. Uppgifter finns för både Göteborg, dess delområden och Göteborgsregionen.

Vill du snabbt få en överblick över Göteborgs delområden så har vi olika faktablad. De är statistiska sammanställningar ur olika perspektiv. 

Kommunen i siffror visar aktuella basfakta för Göteborgs befolkning. 

All vår statistik redovisas på våra administrativa områdesindelningar, läs mer om områdesindelningen här.