Kommunprognos

Göteborgs Stad publicerar i slutet av februari månad en befolkningsprognos för kommunen varje år.

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 120 000 invånare fram till år 2040. Den 31 december 2021 var folkmängden 587 549. Denna folkmängd förväntas bli 707 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på knappt 6 300 personer.

Diagram som visar befolkningstillväxten i Göteborg 1950-2021 och prognos över befolkningen 2040.

Kommentarer till befolkningsprognosen kommer snart dyka upp i fillistan nedan.

Prognosen i siffror finns i vår statistikdatabas.

Länk till prognosen i statistikdatabasen