Kommunprognos


Göteborgs Stad publicerar en befolkningsprognos för kommunen varje år vid månadsskiftet februari/mars.

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 183 000 invånare fram till år 2050. Den 31 december 2022 var folkmängden 596 841. 2050 förväntas den ökat till 780 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på ca 6 500 personer.


Uppdaterade kommentarer till befolkningsprognosen hittar du i fillistan här nedanför.

Prognosen i siffror finns i vår statistikdatabas.

Länk till prognosen i statistikdatabasen