Statistikdatabas

I vår Statistikdatabas kan du skapa dina egna tabeller och ladda ner i olika filformat. Längst ner på sidan finns en handledning som visar steg för steg hur du skapar en tabell.

Gå till statistikdatabasen

I statistikdatabasen kan du som användare själv välja och hämta hem den statistik som du är intresserad av. I databasen finns statistik om befolkningen, socioekonomiska förhållanden, bostäder med mera.

I dagsläget finns det tre databaser. Göteborg och dess delområden innehåller statistik inom olika ämnen för stadens olika delområden. I Göteborg i Göteborgsregionen finns data för de kommuner som tillhör GR och i den tredje databasen Utsatta områden har vi samlat statistik för de områden som Polisen har definierat som särskilt utsatta.


Av sekretesskäl (24 kap 8§ Offentlighets och Sekretesslagen)  är tabellerna sekretessgranskade, vilket innebär att små värden har ersatts med 0. Det för med sig att totalsummorna inte alltid är korrekta. Ju mindre geografiskt område desto mer sekretess, det finns alltså mer data på nivån Stadsområde än vad det gör för exempelvis Primärområden.

Vill du veta mer om hur du hanterar Statistikdatabasen, hittar inte det du söker eller har frågor kring statistiken, kontakta oss på statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se.

All statistik i databasen är fri att använda, bearbeta och att distribuera enligt (Licens:Creative Commons, CC0)

Gå direkt till Statistikdatabasen