Statistik


Detta avsnitt innehåller sidor med statistik presenterad på olika sätt och sidor som förklarar statistiken närmare.

Hämta statistik

Hur många bor det egentligen i Göteborg? Och hur många bostäder finns det? Detta och fler snabba siffror hittar du i "Kommunen i siffror". Vill du hellre göra ett eget uttag och jobba vidare med siffrorna kan du göra det i vår Statistikdatabas, du väljer då själv vilka variabler du är intresserad av. Vi har även interaktiva rapporter/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser. I våra Faktablad (där Göteborgsbladet är mest använt) har vi samlat vår mest efterfrågade statistik på geografiska områden.

Har du frågor som rör olika verksamheter som till exempel förskola, grundskola eller äldreomsorg behöver du istället kontakta respektive förvaltning.

Mer om statistiken

Är statistik exakt? Vilka felkällor finns? Detta hittar du under den här rubriken.

Publiceringsplan

Här hittar du när vi publicerar vår statistik,

Andra statistikkällor

Här tipsar vi om andra statistikleverantörer.