Publiceringsplan


När publiceras statistiken? Publiceringskalendern visar när statistik och statistikprodukter planeras att publiceras.

Exakt publiceringsdatum kan vi inte uppge då det beror på när vi får tillgång till grundstatistiken från SCB.

Statistikprodukt

Beräknad publicering

Statistikdatabas Påbörjas i april
   
Folkmängd helår (prel) 1 februari
Folkmängd månad (prel) Ca 28:de i månaden efter.
   
Faktablad  
   Göteborgsbladet Juni
   Äldres boendeblad (ersätts av statistik på karta)  Utgått
   Socialt boendeblad  Utgått
   Prognosblad  Utgått
   Hälsoblad - var 4:de år Hösten
   
SDN-presentationer  Utgått
   
Adressregister Varje kvartal
   
Prognoser  
   Kommunprognos Början av mars
   Stadsområdesprognos Början av april
   Mellanområdesprognos Mitten av maj
   Primärområdesprognos  Utgått