Prognoser och analyser


Under rubriken "Befolkningsprognoser" finns stadens befolkningsprognoser och information om hur dessa tas fram (exakta prognossiffror finns i vår Statistikdatabas). I "Egna rapporter och analyser" finns aktuella kommentarer och statistiska analyser om i första hand befolkningsutvecklingen.