Faktablad

Faktabladen är statistiska sammansställningar ur olika perspektiv där man snabbt kan få en överblick över Göteborgs geografiska områden.

Göteborgsbladet innehåller uppgifter om befolkningen, socioekonomiska förhållanden, bostäder med mera. Bladet redovisas för kommunen totalt, vår 4 stadsområden, 36 mellanområden och 96 primärområden. Statistiken presenteras område för område.

Hälsobladet är ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan. Dessa blad redovisas för Stadsområde och Mellanområden (tidigare kallade Folkhälsoområden).