Faktablad


Faktabladen är statistiska sammansställningar ur olika perspektiv där man snabbt kan få en överblick över Göteborgs geografiska områden.

Göteborgsbladet innehåller uppgifter om befolkningen, socioekonomiska förhållanden och bostäder med mera. Bladet redovisas för kommun, stadsdelsnämnder (SDN), mellanområden och primärområden.

Hälsobladet är ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan. Dessa blad redovisas för SDN och Mellanområden (även kallat folkhälsoområden).