Månadsstatistik - Befolkningen


På den här sidan kommer vi publicera Göteborgs folkmängd varje månad (källa Statistiska Centralbyrån). Förutom faktiskt folkmängd "just nu" kommer vi även redovisa hur folkmängden har förändrats. Är man intresserad av mer detaljer så finns det ett interaktivt analysverktyg där man kan se både hur det sett ut tidigare år samt jämföra Göteborgs utveckling med bland annat övriga storstäder och storstadsregioner (verktyget hittar du ligger längst ner på sidan).

Tidigare har vi kunnat publicera SCB:s statistik över befolkningen en gång om året (februari), nu har vi tillgång till månadssiffror vilket innebär en eftersläpning på endast 5 veckor när den släpps. (Det innebär att folkmängden kommer uppdateras runt den 10:de varje månad. Vid ett årsskifte dröjer det 2 veckor ytterligare men siffrorna är då slutgiltiga.) Observera att månadsstatistiken över befolkningen är preliminära siffror. Det tillkommer alltid vissa justeringar i efterhand och det är först när SCB publicerar sin officiella årsstatistik som folkmängdssiffrorna är låsta och klassificeras som slutgiltiga.

Statistiska centralbyråns senaste månadsstatistik avser sista dagen i december månad, dvs helåret 2023. Göteborg var den kommun med störst ökning under förra året, 7 775 personer och stadens folkmängd är nu 604 616.


SCB:s indelning Stor-Göteborg utgörs av Göteborgsregionens 13 kommuner. Stor-Stockholm omfattar alla kommuner i Stockholms län och Stor-Malmö består enligt SCB:s definition av Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör och Skurup.

Göteborgs folkmängd och folkmängdens utveckling under åretDiagrammen ovan visar hur Göteborgs folkmängd förändrats hittills under året.
Jämförelse görs med de fyra senaste årens utveckling mellan januari och
december. De två pandemiåren 2020 och 2021 syns tydligt. Observera att
Göteborgs folkmängd normalt ökar mest under månaderna augusti och september.

Interaktivt analysverktyg

För er som vill veta mer så finns det en interaktiv rapport i Power BI med ytterligare statistik och möjlighet att göra egna val. Klicka på den här länken: "Månadsstatistik" eller på bilden nedan:

Vill man själv ladda hem den data som rapporten bygger på så finns den tillgänglig hos SCB: Befolkningsstatistik efter region och kön.