Befolkningsutveckling första halvåret 2023


Sammanfattningsvis var befolkningstillväxten i riket låg under första halvåret (lägsta på 17 år) men fortsatt hög i Göteborg,

  • Låg befolkningstillväxt i riket
  • Fortsatt hög tillväxt i Göteborg
    •  Inflyttningen från andra kommuner ökat
    • Utflyttningen minskat
Den 18:de augusti publicerade Statistiska centralbyrån (SCB) statistik över hur befolkningen utvecklats under det första halvåret i år 2023.

Det som kan vara intressant att känna till är att under det första halvåret 2023 var befolkningstillväxten den lägsta på 17 år för Sverige som helhet. För Göteborgs del fortsätter däremot den snabba befolkningstillväxten och just nu ligger stadens folkökning till och med över förra årets rekordsiffror.Den tydligaste förklaringen till den starka befolkningstillväxten i Göteborg är att inflyttningen från andra kommuner i Sverige ökat samtidigt som utflyttningen från Göteborg minskat. Mönstret är detsamma både för flyttningar inom vår lokala bostadsmarknad (Göteborgsregionen) och för övriga Sverige. Den minskade utflyttningen syns tydligast bland barnfamiljeåldrarna, medan den ökade inflyttningen framför allt skett i studentåldrarna. Vi tror att en delförklaring ligger i att läget på bostadsmarknaden förändrats med högre räntor och hög inflation. Samtidigt vet vi att antalet personer i studentåldrarna ökar år för år då födelsekullarna som kommer in i ålders-gruppen blir större.

Invandringen bidrar fortsatt starkt till befolkningstillväxten, men hittills i år har också utvandringen ökat. Då flyktinginvandringen ligger på en låg nivå så är det sannolikt arbetskrafts- och anhöriginvandringen som är störst. Antalet födda barn fortsätter att minska och det finns ännu inga tecken i statistiken från SCB att barnafödandet vänder uppåt.

Kommentarerna finns även i formen av en pdf: "Befolkningsutveckling första halvåret 2023". Läs mer om befolkningsförändringarna i Göteborg och andra kommuner i vår interaktiva rapport.