Utvecklingen av antal födda och fruktsamhet

Befolkningsutvecklingen för barn och ungdomar i Göteborg påverkas av hur många personer som flyttar till och från staden och av hur många barn som föds. Vi har i den här korta sammanställningen tittat på hur antalet födda barn utvecklats. En viktig slutsats är att både antalet kvinnor i de olika åldrarna som skaffar barn, samt deras benägenhet att skaffa barn det aktuella året spelar roll för hur många barn som föds.