Befolkningsprognoser

Göteborg Stads befolkningsprognoser beräknas av stadsledningskontoret under februari-maj varje år. Kommunprognosen görs först, därefter beräknas delområdesprognoser. Delområdesprognoser som görs är Stadsområden (som är 4 st) och Mellanområden (36 st).

Kommunprognosen sträcker sig 20-25 år fram i tiden, medan delområdesprognoserna beräknas för åtta år framåt. Prognoserna används för planering av kommunala verksamheter och strategisk planering. Dessutom ingår befolkningsprognoserna i stadens ekonomiska resursfördelningsmodell. Vill du läsa mer om hur prognosen tas fram så kan du göra det här: Om befolkningsprognoserna


När kommer prognoserna?
Hur långt sträcker de sig?
Kommunprognos
början av mars
ca 20 år
Delområdesprognoser
början av april - Stadsområden 
8 år

mitten av maj - Mellanområden
8 år