Andra statistikkällor


Här tipsar vi om andra statistikkällor som publicerar statistik om Göteborgs befolkning och dess egenskaper. Har du frågor om innehållet får du kontakta respektive utgivare. (Saknar du någon statistikleverantör får du gärna höra av dig till oss.)

Business Region Göteborg (BRG)
Ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad. 

Brottsförebyggande rådet (Brå)
Officiell kriminalstatistik.

Göteborgs Stads förvaltningar och nämnder 

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)
Kommunernas och landstingens verksamheter.

Migrationsverket
Statistik kring migration till Sverige.

"Segregationbarometern"
Ett verktyg som gör det möjligt att visualisera, analysera och följa segregationens utveckling över tid. Framtaget av Delegationen mot segregation.

Skolverket
Information om Skolverkets verksamhet, uppdrag och styrning.

Statistiska centralbyrån (SCB)
Officiell statistik från SCB och andra myndigheter.

"Kommuner i siffror"
Statistiksammanställning per kommun, eller jämföra en kommun med en annan.

Universitetskanslersämbetet
Officiell statistik om högskolan.

Valmyndigheten
Resultat av allmänna val.

Västra Götalandsregionen (VGR)
Statistik och fakta om Västra Götalandsregionen och dess invånare.