Ny organisation 2021


Vid årsskiftet 2020/2021 ersattes Göteborgs stadsdelsnämnder med nya fackförvaltningar, däribland fyra socialnämnder. Här nedan kan du läsa mer om hur det påverkar den statistik som vi publicerar.

Statistik och kartor för den nya organisationen

Vid årsskiftet 2020/2021 ersattes Göteborgs stadsdelsnämnder med nya fackförvaltningar, däribland fyra socialnämnder. De fyra nya socialnämndernas geografiska utbredning motsvarar de fyra nya stadsområdena.

Det har inneburit:

  • Nya kartor och information om gränser för de nya stadsområdena och mellanområdena.
  • Interaktiva rapporter/presentationer som beskriver befolkning och socioekonomi för de nya nämndernas verksamhetsområden och geografi.
  • Befolkningsprognos tas numera fram för stadsområden och mellanområden.

Nya kartor
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram nya kartor med gränser för stadsområden och reviderade mellanområden. Stadsområdena består av sammanslagningar av de tidigare stadsdelsnämnderna med ett undantag. Det gjordes en gränsjustering mellan de tidigare stadsdelsnämnderna Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg. Ett mindre område flyttade från Örgryte-Härlanda (stadsområde Centrum) till Östra Göteborg (stadsområde Nordost). Gränsjusteringen kan du se här:

(Adressregistret är uppdaterat med koppling till de nya områdena.)

Nya rapporter/presentationer
Vi har tagit fram interaktiva presentationer (Power Bi) som ett komplement till statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.

Presentationen ”Befolkningen - utvalda åldersgrupper” redovisar befolkning och socioekonomi för tre av de viktigaste åldersgrupperna för den kommunala tjänsteproduktionen: barn i förskoleåldrarna, barn i grundskoleåldrarna och äldre personer. Presentationen redovisas på den nya mellanområdesnivån.

Det finns även presentationer som är tänkta att vara en visualisering av vår statistikdatabas. En presentation omfattar demografiska variabler samt hushålluppgifter (för SO och MO) , och en med socioekonomiska variabler som utbildning, inkomster och arbetsmarknad (MO): 
"Statistikdatabasen Demografi - stadsområden Göteborg"
"Statistikdatabasen Demografi - mellanområden Göteborg"
"Statistikdatabasen Socioekonomi - mellanområden Göteborg"

Uppgifterna i dessa interaktiva produkterna hämtas från statistikdatabasen och syftet är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg och dess delområden, utan att själva behöva ladda ner siffrorna och skapa diagram.

Befolkningsprognoser
Prognosen tas som vanligt fram för Kommunen som helhet, men inte för Stadsdelsnämndsområden som tidigare utan istället på stadsområdes- och mellanområdesnivå.