Ny organisation

Vid årsskiftet 2020/2021 ersattes Göteborgs stadsdelsnämnder med nya fackförvaltningar, däribland fyra socialnämnder. Här nedan kan du läsa mer om hur det påverkar den statistik som vi publicerar.

Statistik och kartor för den nya organisationen

Vid årsskiftet 2020/2021 ersattes Göteborgs stadsdelsnämnder med nya fackförvaltningar, däribland fyra socialnämnder. De fyra nya socialnämnderna geografiska utbredning motsvarar de fyra nya stadsområdena.

Det har inneburit:

  • Nya kartor och information om gränser för de nya stadsområdena och de mellanområden.
  • Interaktiva rapporter/presentationer som beskriver befolkning och socioekonomi för de nya nämndernas verksamhetsområden och geografi.
  • Befolkningsprognos tas numera fram för för stadsområden och mellanområden.

Nya kartor
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram nya kartor med gränser för stadsområden och reviderade mellanområden. Stadsområdena består av sammanslagningar av de tidigare stadsdelsnämnderna med ett undantag. Det gjordes en gränsjustering mellan de tidigare stadsdelsnämnderna Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg. Ett mindre område flyttade från Örgryte-Härlanda (stadsområde Centrum) till Östra Göteborg (stadsområde Nordost). Gränsjusteringen kan du se här:


Det finns även ett nytt adressregister med koppling till de nya områdena.

Nya rapporter/presentationer
Vi har tagit fram två interaktiva presentationer som ett komplement till statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.

Presentationen ”Utvalda åldersgrupper” redovisar befolkning och socioekonomi för tre av de viktigaste åldersgrupperna för den kommunala tjänsteproduktionen: barn i förskoleåldrarna, barn i grundskoleåldrarna och äldre personer. Presentationen redovisas på den nya mellanområdesnivån.

Den andra presentationen kan ses som en visualisering av delar av statistikdatabasen och består av två delrapporter, en för Stadsområden och en för Mellanområden. Syftet är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg. Denna presentation omfattar i ett första steg mest demografiska variabler och hushållsuppgifter. Efterhand kommer socioekonomiska variabler om utbildning, inkomster och arbetsmarknad att läggas till.
"Statistikdatabasen visualiserad - stadsområden Göteborg 2021"
"Statistikdatabasen visualiserad - mellanområden Göteborg 2021"

Uppgifterna i de två nya interaktiva produkterna hämtas från statistikdatabasen.

Befolkningsprognoser
Prognosen tas som vanligt fram för Kommunen som helhet, men inte för Stadsdelsnämndsområden utan istället på stadsområdes- och mellanområdesnivå.