Befolkningsutveckling 2022

2022 växte Göteborg med 9 292 invånare, vilket är den största befolkningstillväxten sedan 1947. Vid årsskiftet uppgick stadens befolkning till 596 841 personer. Göteborg växte mest av alla kommuner i landet!

Läs mer om vad de officiella folkmängdssiffrorna säger om 2022 i rapporten här nedan:

Befolkningsutveckling helåret 2022 Störst folkökning sedan 1947!