Till innehåll

Statistik och analys

Här hittar du information om Göteborgs befolkningsutveckling

Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som du hittar här. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad och korta kommentarer och analyser. Under geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på.

Aktuellt

Visualiseringar (uppdaterad med 2020 års uppgifter)

Publicerad 17 juni 2021
Vi har tagit fram nya interaktiva presentationer/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.

Göteborgsbladet 2021

Publicerad 15 juni 2021
Nu är årets Göteborgsblad klart! Göteborgsbladet är ett faktablad för samtliga av stadens olika delområden. Bladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område.

Mellanområdesprognos 2021–2028

Publicerad 31 maj 2021
Nu är prognoserna för Göteborgs 36 mellanområden publicerade i vår Statistikdatabas. Folkökningen för 2020 halverades för Göteborg jämfört med hur det sett ut åren innan. Den lägre befolkningstillväxten förväntas att fortsätta under 2021 och påverkar mellanområdesprognoserna.
${loading}