Till innehåll

Statistik och analys

Här hittar du information om Göteborgs befolkningsutveckling

Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som du hittar här. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad och korta kommentarer och analyser. Under geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på.

Aktuellt

Låg folkökning första halvåret 2021

Publicerad 20 augusti 2021
Statistiska centralbyrån har nu släppt siffror för första halvan av 2021 och de visar att pandemin har fortsatt stor påverkan på befolkningsutvecklingen.

Visualiseringar (uppdaterad med 2020 års uppgifter)

Publicerad 17 juni 2021
Vi har tagit fram nya interaktiva presentationer/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.

Göteborgsbladet 2021

Publicerad 15 juni 2021
Nu är årets Göteborgsblad klart! Göteborgsbladet är ett faktablad för samtliga av stadens olika delområden. Bladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område.
${loading}