Till innehåll

Statistik och analys

Här hittar du information om Göteborgs befolkningsutveckling

Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som du hittar här. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad, interaktiva rapporter och analyser. Under Geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på. Har du frågor som rör olika verksamheter som till exempel förskola, grundskola eller äldreomsorg behöver du kontakta respektive förvaltning.

Aktuellt

Göteborgsbladet 2022

Publicerad 13 maj 2022
Nu finns nya Göteborgsblad klara.

Befolkningsutveckling 2021

Publicerad 14 mars 2022
Läs mer om hur befolkningsutvecklingen var under helåret 2021.

Kommunprognosen är klar

Publicerad 4 mars 2022
Nu är kommunprognosen klar. Siffrorna är inlagda i vår Statistikdatabas, en rapport med kommentarer kommer snart.
${loading}