Om oss

Statistik och Analys är en enhet på Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad som ansvarar för stadens officiella befolkningsstatistik. Enheten tillhör avdelningen Planering och analys.

Har du frågor som rör den folkbokförda befolkningen i Göteborg är du välkommen att höra av dig till oss, men titta gärna först runt på vår hemsida. I vår Statistikdatabas och våra Faktablad hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Utöver frågor om befolkningen så kan vi även svara på frågor om den administrativa indelningen i staden (basområden, primärområden, mellanområden och stadsområden). Kartor med gällande gränser hittar du rubriken "Geografi" högst upp på sidan.

Något som är bra att känna till är att vår verksamhet är en "statistikavgränsad verksamhet", något som SCB kräver för att kommunen ska få hantera mikrodata. Det här gör det möjligt för oss att bryta ner data på stadens delområden samt bistå förvaltningar och bolag med särskilda beställningar. All statistik som vi lämnar ut eller publiceras omfattas av "statistiksekretess" vilket kort innebär att man aldrig ska kunna identifiera enskilda individer.

Har du frågor som rör olika verksamheter som till exempel förskola, grundskola eller äldreomsorg behöver du kontakta respektive förvaltning. Dessa hittar du här: Stadens förvaltningar