Om oss


Statistik och Analys är en grupp på Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad som ansvarar för stadens officiella befolkningsstatistik. Gruppen tillhör avdelningen Planering och analys.

Har du frågor som rör den folkbokförda befolkningen i Göteborg är du välkommen att höra av dig till oss, men titta gärna först runt på vår hemsida. I vår Statistikdatabas kan du hitta statistik ämne för ämne  och i våra Faktablad har vi sammanställt statistik område för område på så sätt hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Utöver frågor om befolkningen så kan vi även svara på frågor om den administrativa indelningen i staden (basområden, primärområden, mellanområden och stadsområden). Kartor med gällande gränser är även något som vi ansvarar för och publicerar.

Något som är bra att känna till är att vår verksamhet är en "Statistikavgränsad verksamhet", något som SCB kräver för att kommunen ska få hantera mikrodata. Det här gör det möjligt för oss att bryta ner data på stadens delområden samt bistå förvaltningar och bolag med särskilda beställningar. All statistik som vi lämnar ut eller publiceras omfattas av statistiksekretess vilket kort innebär att man aldrig ska kunna identifiera enskilda individer.

Har du frågor som rör stadens verksamheter, som till exempel förskola, grundskola eller äldreomsorg, behöver du kontakta respektive förvaltningen .