Göteborg 600 000

I maj i år blev vi för första gången över 600 000 invånare! Tack vare den höga befolkningstillväxten under 2022 och början av 2023 passerades 600 000 strecket tidigare än beräknat.

Det tog bara 15 år för Göteborg att öka med 100 000 invånare, det är snabbare än någonsin tidigare. De två senaste åren har Göteborg dessutom växt mest av landets alla kommuner. Det är inte bara folkmängden som ökar utan Göteborg är i ett expansivt utvecklingsskede med ett stort bostadsbyggande och stora pågående infrastrukturprojekt. Kommunens befolkningsprognos visar på en fortsatt stark befolkningstillväxt och 2039 antas folkmängden komma upp i 700 000. Om prognosen slår in innebär att det tar 16 år för kommunen att växa med ytterligare 100 000 invånare.

Läs hela rapporten här:
Göteborg 600 000!