Delområdesprognoser

De delområdesprognoser som görs är för Stadsområden och Mellanområden. Befolkningsprognoserna i siffror finns i Statistikdatabasen fördelade på ålder och geografiska områden.

Länk till prognosen i statistikdatabasen

Exakta prognossiffror fördelade på åldrar och områden finns i Statistikdatabasen för Stadsområden samt Mellanområden. Prognosen för Stadsområden släpps i mitten av april och Mellanområden i mitten av maj.

Förteckning över Stadsområden, Mellanområden och Primärområden