Adressregister


Med hjälp av adressregistret kan du hitta inom vilket område en adress finns, respektive vilka adresser som finns inom ett område.

Hitta området för adressen

I Göteborg finns det cirka 101 000 adresspunkter. Med adressregistret får du reda på vilket område adressen ligger i.

Från och med 2021 upphörde stadsdelsnämnderna, samtidigt infördes en ny områdesindelning kallad Stadsområde.

Mellanområdesindelningen uppdateras och heter från 1 januari 2021 "Mellanområden 2021-"

I samband med detta kommer ett fåtal adresser även byta primärområde.

Adressregistret är upplagt i en excelfil och du använder den i Excel inbyggda sökfunktionen för att hitta din adress.

Ansvariga för adressättning i Göteborg är adressgruppen på Stadsbyggnadsförvaltningen.