Befolkningsutveckling 2021

Publicerad 14 mars 2022

Läs mer om hur befolkningsutvecklingen var under helåret 2021.

Göteborgs befolkning växte med 4 500 invånare under 2021.
Det är 700 fler än under året innan. Det är däremot betydligt lägre än åren
innan pandemin, då befolkningen i genomsnitt växte med 7 500 personer.

Läs rapporten här.