Aktuellt

 • Låg folkökning första halvåret 2021

  Publicerad 20 augusti 2021
  Statistiska centralbyrån har nu släppt siffror för första halvan av 2021 och de visar att pandemin har fortsatt stor påverkan på befolkningsutvecklingen.
 • Visualiseringar (uppdaterad med 2020 års uppgifter)

  Publicerad 17 juni 2021
  Vi har tagit fram nya interaktiva presentationer/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats.
 • Göteborgsbladet 2021

  Publicerad 15 juni 2021
  Nu är årets Göteborgsblad klart! Göteborgsbladet är ett faktablad för samtliga av stadens olika delområden. Bladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område.
 • Mellanområdesprognos 2021–2028

  Publicerad 31 maj 2021
  Nu är prognoserna för Göteborgs 36 mellanområden publicerade i vår Statistikdatabas. Folkökningen för 2020 halverades för Göteborg jämfört med hur det sett ut åren innan. Den lägre befolkningstillväxten förväntas att fortsätta under 2021 och påverkar mellanområdesprognoserna.
 • Befolkningstilläxten halverad 2020

  Publicerad 11 mars 2021
  Officiella befolkningsuppgifter har nu kommit och vi vet att Göteborg växte med cirka 3 800 invånare under 2020. Det är det lägsta befolkningstillväxten sedan 2007 och det är en halvering jämfört med de senaste åren.
 • Kommunprognosen är klar!

  Publicerad 5 mars 2021
  Nu är kommunprognosen klar. Siffrorna är inlagda i vår Statistikdatabas samt en rapport med kommentarer är framtagen.
 • Göteborgs befolkning i utvalda åldersgrupper

  Publicerad 11 november 2020
  Som en del i vårt uppdrag att belysa befolkningsutvecklingen och stödja staden med statistik och rådgivning har vi tagit fram en ny rapport. Rapporten är interaktiv och tanken är att den ska vara ett komplement till vår statistikdatabas, anpassad efter stadens nya organisation.
 • Covid-19 och effekten på befolkningstillväxten första halvåret

  Publicerad 28 augusti 2020
  Årets befolkningsökning kommer sannolikt bara bli hälften så stor som den årliga befolkningsökningen varit det senaste decenniet. Det innebär att befolkningsprognosen, som gjordes innan Covid-19 var klassad som en pandemi, överskattar årets befolkningstillväxt.
 • Kommunprognos 2020

  Publicerad 13 mars 2020
  Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 151 000 invånare fram till år 2040. Årsskiftets 579 281 personer förväntas blir 730 000, vilket innebär en genomsnittlig årlig folkökning med 7 200 personer.
 • Hälsobladet 2019

  Publicerad 5 mars 2020
  Nu finns det ett nytt Hälsoblad, ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan i staden.
 • Befolkningsutvecklingen 2019

  Publicerad 3 mars 2020
  Hur såg befolkningsutvecklingen ut 2019? Fortsatte vi växa? Tappar vi befolkning mot kranskommunerna?
 • Kommer äldreboomen?

  Publicerad 9 december 2019
  I den här rapporten ser vi närmare på hur den äldre befolkningen ökar i Göteborg samt tittar på hur utvecklingen ser ut i omvärlden. Ökningen av personer som är 65 år eller äldre har blivit en av de viktigaste samhällsfrågorna.
 • Utvecklingen av födda och fruktsamhet

  Publicerad 15 november 2019
  Befolkningsutvecklingen för barn och ungdomar i Göteborg påverkas av hur många personer som flyttar till och från staden och av hur många barn som föds. Vi har i den här korta sammanställningen tittat på hur antalet födda barn utvecklats.
 • Göteborgsbladet 2019

  Publicerad 14 juni 2019
  Nu är en ny version av Göteborgsbladet klart!
 • Barnfamiljerna och deras flyttningar

  Publicerad 13 maj 2019
  En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2011, fram till dess att de var 6 år och började i skolan.
 • Befolkningsutveckling 2018

  Publicerad 25 april 2019
  Fortsatt snabb befolkningstillväxt under 2018. Under 2018 ökade Göteborgs befolkning med 7 829 personer och uppgick därmed till 571 868 personer vid årsskiftet.
 • SDN-prognoserna är klara

  Publicerad 25 april 2019
  Nu är SDN-prognoserna klara! Exakta siffror, kommentarer och förutsättningar.