Kommunprognosen 2024 är klar

Publicerad 5 mars 2024

Nu är Kommunprognosen klar!

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 153 000 invånare fram till år 2050. Den 31 december 2023 var folkmängden 604 616. 2050 förväntas den ökat till 757 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på ca 5 700 personer.

Du hittar siffrorna i Statistikdatabasen: Befolkningsprognos - Kommun.

Det finns även sammanfattande kommentarer att läsa: Kommunprognos 2024.

Är du intresserad av hur en befolkningsprognos tas fram så kan du läsa om det här:

Om befolkningsprognosen