Kommunprognosen är klar

Publicerad 4 mars 2022

Nu är kommunprognosen klar. Siffrorna är inlagda i vår Statistikdatabas, en rapport med kommentarer kommer snart.

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 120 000 invånare fram till år 2040. Den 31 december 2021 var folkmängden 587 549. Denna folkmängd förväntas bli 707 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på knappt 6 300 personer.

Du hittar mer information under Befolkningsprognos - Kommun.