Frölundaskolan F-9


På Frölundaskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Frölundaskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Aktiviteter på skolan

Det sker ett flertal aktiviteter på Frölundaskolan under VT22, som till exempel: 

  • After School i elevkafeterian där det erbjuds pyssel och bjuds på mellanmål.
  • Aktiviteter i idrottssalen. Personal från Fritid är på plats.
  • Föräldrakafé där du kan komma och samtala med andra föräldrar om hur det är att ha tonårsbarn. Det bjuds på lättare mat och dryck.   

Här finns mer information om vad som händer på Frölundaskolan:
Kalendarium för Göteborgs Stad - Aktuella aktiviteter Frölundaskolan 

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Joakim Hansson, koordinator Lights On Frölundaskolan
Telefon: 031-3664071 alt. 0767-206203
E-post: Joakim.hansson@socialsydvast.goteborg.se