Frölundaskolan F-9


På Frölundaskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Frölundaskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Aktiviteter på skolan

På Frölundaskolan sker det ett flertal aktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Dessa sker i samverkan med andra aktörer, exempelvis föreningar, Fritid och Kulturskolan. I samband med aktiviteterna serveras det mellanmål. Nedan följer hur en vecka kan se ut:

Måndag: Workshop ”Gör din röst hörd” med Studiefrämjandet där man tillsammans med workshopledare skriver texter och man kan sedan välja att läsa upp dem till beats.

Tisdag: Drama/teater tillsammans med en dramapedagog från Kulturskolan. Här kan man få en chans på att testa på teater, exempelvis genom att spela upp vardagshändelser för att sedan diskutera dem tillsammans.

Onsdag: Street Games Academy, vilket är läxhjälp kombinerat med idrott. Studenter från Göteborgs Universitet och ledare från Högsbo Basket har först läxhjälp för att sedan spela basket.   

Torsdag: After School med personal från Fritid där de fokuserar på kreativt skapande. Västra Frölunda IF har öppen fotbollsträning och BK Heid har handbollsträning för lågstadiet.

Fredag: Vi avslutar skolveckan med att personal från Fritid har After School där helgen firas in med quiz, tävlingar och tipspromenader.

I övrigt så serveras frukost i elevcaféet på måndagar och fredagar innan lektionerna börjar. Detta för att kunna erbjuda en bra start på dagen. Under veckan arrangeras även rastaktiviteter på skolan, till exempel pingis- och schackturneringar. 

Under läsåret sker också andra aktiviteter på skolan såsom CV-workshops eller besök av Naturhistoriska muséet.

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Joakim Hansson, koordinator Lights On Frölundaskolan
Telefon: 031-3664071 alt. 0767-206203
E-post: Joakim.hansson@socialsydvast.goteborg.se