Exempel från verksamheten


Skola som arena bygger på samverkan. Att skapa en mer jämlik stad och att minska skillnader i barn och ungas uppväxtvillkor är inget som Göteborg Stad kan göra själv. Offentlig sektor på olika nivåer, näringsliv, civilsamhälle och medborgare är alla del av lösningen.

Vi samverkar för barnens bästa

Skola som arena är ett exempel på en samverkansform där engagemang och resurser tas tillvara i ett geografiskt område, med barnets behov i centrum. I vissa områden har barn större utmaningar än andra. Det kan handla om trångboddhet eller att utbudet av fritidsaktiviteter i närområdet är begränsat samtidigt som barnets föräldrar har en låg inkomst. Det är i dessa områden vi behöver hjälpas åt för att underlätta och förbättra barnens livsvillkor. Det kan vi göra genom att släppa in olika aktörer för att arbeta tillsammans med barnen och de vuxna för att skapa lösningar.

Att en förening serverar frukost innan första lektionen startar, en annan erbjuder möjligheten att prova på olika sporter och en grupp föräldrar ger läxhjälp direkt efter sista lektionen visar på olika sätt att möta familjers utmaningar utan kostnad, men genom samverkan.   

I menyn till vänster finns exempel från verksamheten Skola som arena, som visar hur samverkan kan gå till.