Aktiviteter för elever


För att möjliggöra att fler av våra elever lättare ska kunna ta del av aktiviteter under och efter skoltid samarbetar vi med föreningsliv och näringsliv. I vänsterspalten hittar du aktuella aktiviteter som din skola kan ta del av. Om du är aktör inom föreningsliv eller näringsliv kan du anmäla in aktiviteter via e-tjänsten nedan.

Såhär tar du del av en aktivitet

Om du och dina elever vill ta del av en aktivitet. Du hittar alla aktuella aktiviteter i vänsterspalten. Du kontaktar kontaktpersonen för respektive aktivitet. För vissa aktiviteter krävs medföljande vuxen, vad du som jobbar på skolan behöver tänka på framgår under respektive aktivitet. Alla aktiviteter som erbjuds är kostnadsfria. 

Såhär anmäler du in en aktivitet

  1. Skriv en förklaring till din aktivitet
  2. Använd e-tjänsten nedan, klicka på den blå knappen

Tänk på att aktiviteten behöver vara kostnadsfri. 

Anmäl en aktivitet

Kontakt

Om du har frågor kan du höra av dig till skolasomarena@grundskola.goteborg.se