Landamäreskolan F-3 och Svartedalsskolan 4-9


På Landamäreskolan och Svartedalsskolan i Biskopsgården verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Skola som arena på Landamäreskolan och Svartedalsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Vi arbetar även för att skapa en god föräldradialog och en förtroendefull relation med föräldrar eller vårdnadshavare, vilket i sin tur bidrar till en tryggare vardag för barnen.

Vi ser att barn och unga här i Biskopsgården vill ha mer att göra på sin fritid, samtidigt som det finns olika föreningar och andra verksamheter som erbjuder många bra aktiviteter i området. Genom att öppna upp skolan och lägga dessa aktiviteter direkt när sista lektionen slutat och i skolornas lokaler, gör vi det enklare för alla barn att delta.

Med Skola som arena och Lights On på Landamäreskolan och Svartedalsskolan får du som barn, ungdom eller boende i området testa en kostnadsfri och aktiv fritid och kanske hitta din väg in i föreningslivet.

Vill du som barn, ungdom, vårdnadshavare eller förening vara med, kontakta Michelle Bödtker-Lund eller Beata Sandegård. Se kontaktuppgifter nedan. 

Aktiviteter på skolorna

Aktiviteterna på skolorna varierar mycket under året. Det kan handla om idrott, kultur, dialogkvällar för föräldrar, kulturcafé med mera. Tillsammans med bland annat föreningar, bostadsbolag, näringsliv, civilsamhälle, universitet och socialtjänst öppnas skolans lokaler till ett slags ”allaktivitetshus” för barn och vuxna i området.

Skola som arenas aktiviteter är alltid gratis och arrangeras utanför lektionstid.

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontakt:

Michelle Bödtker-Lund, processledare, Skola som arena Svartedalsskolan och Landamäreskolan
Telefon: 031-3665377
E-post:  michelle.bodtker-lund@socialhisingen.goteborg.se

Beata Sandegård, samordnare Skola som arena Landamäreskolan, med särskilt ansvar för dialogkvällarna
Telefon: 0703-471459
E-post.  Beata.sandegard@grundskola.goteborg.se