Arbetet med nya Gårdstensskolan


”För att vi ska lyckas bygga skolor där människor kan mötas och elever kan ha en aktiv fritid behöver vi prata med de som bor och verkar nära skolorna. Innan vi börjar bygga nya Gårdstensskolan samlar vi därför in åsikter och tankar från elever, vårdnadshavare, medarbetare, föreningar, företag, kyrkan och kulturskolan, säger Andréas Forsberg och Magnus Klyver, utvecklingsledare fysiska lärmiljöer.

Andréas Forsberg och Magnus Klyver ska i oktober delta vid konferensen ”Arena Bygga skola”. Där ska de hålla en föreläsning för cirka 100 personer som jobbar med att bygga skolor. Vid föreläsningen ska de berätta om ”Skola som arena” och arbetet med nya Gårdstensskolan.

— ”Skola som arena” ska hjälpa elever skapa sig en aktiv fritid. Detta genom att öppna skolors lokaler efter lektionstid så att de som bor eller verkar i området kan delta i eller leda kostnadsfria aktiviteter på skolan. Idag finns ”Skola som arena” på cirka 20 skolor där staden behöver arbeta mycket aktivt med att motverka och förebygga otrygghet i skolornas närområde, säger Andréas Forsberg.

Elevernas önskningar blir verklighet
— En del i vårt arbete handlar om att samla in idéer och tankar från människor i närområdet. Till exempel berättade eleverna som ska gå på den nya skolan att de behöver sociala platser och aktiviteter för att träffas. De önskade sig också en stor inbjudande entré, café, fotbollsplan, studsmatta, biosal och linbana. Så när skolan står klar hösten 2026 ska allt detta rymmas där, säger Magnus Klyver.

Gårdstensskolan ska fungera som en mötesplats
— 
Under våra intervjuer vi fick också höra att bland annat vårdnadshavare, föreningar och boende i närområdet ville använda skolans lokaler för matlagningskurser, föreläsningar, träningspass, läxläsning, café och en bas för nattvandrare. Och allt detta har vi också skapat förutsättningar för. Men vi har inte behövt göra skolan nämnvärt större för det, utan framför allt har vi lagt mycket tid på att planera hur skolan ska vara utformad för att fler ska kunna använda lokalerna. Till exempel har vi skapat smarta lösningar för förråd. Vi har också satsat mycket på trygghet och säkerhet, säger Andréas Forsberg och Magnus Klyver förklarar vidare:

— Det nya skolhuset kommer att ha en oval form med en innergård i mitten. Tanken med det är att skapa en trygg och inramad plats för utomhusaktiviteter, både dag- och kvällstid. För det var något många vårdnadshavare såg ett behov av. De vårdnadshavare som vi pratade med saknade också fler vuxna som ger barnen det svenska språket vilket de hoppas att ”Skolan som arena” ska kunna bidra med.