Ryaskolan F-9


På Ryaskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området, eller driver en förening, komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Ryaskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Aktiviteter på skolan

På Ryaskolan har vi återkommande aktiviteter och samarbeten med olika aktörer. Nedan följer några exempel av det som sker på skolan.

Aktivitetsschema hösten 2023

Måndag

kl.7.30-8.30 Frukost årskurs 6-9. Tillsammans med ungdomshandledare från Bo Bra och Lights on. Ingen anmälan krävs. 

kl.14-16.30 Kulturklubben, årskurs 4-6. Ett samarbete mellan Meeting plays, Kulturskolan och Miniklubb. Testa på animation och skapande i Meeting plays lokal på Vårväderstorget. Ingen anmälan krävs.  

kl.16-17 Familjebaserad fysisk aktivitet. För familjer med barn i årskurs F-3. Vuxna är med och deltar i aktiviteten. Ingen anmälan krävs. 

kl.16-18 Läxhjälp för högstadiet tillsammans med Stiftelsen läxhjälpen. Anmälan sker till mentor.

kl.18.30-20 Innebandy i idrottshallen tillsammans med Brämaregården FC och RF-SISU. Ålder 10-12 år. Ingen anmälan krävs. 

Tisdag

kl.11-13 Rastaktivitet. Reboot håller i rastaktivitet på skolgården. Öppet för alla. Ingen anmälan krävs

kl.15-17 Studiestöd årskurs 6. Anmälan sker till mentor. 

kl.16-18 Läxhjälp för högstadiet tillsammans med Stiftelsen läxhjälpen. Anmälan sker till mentor.

Onsdag

kl.7.30-8.45 Frukost årkurs 6-9. Tillsammans med ungdomshandledare från Lights on och personal från Svenska kyrkan. Ingen anmälan krävs.   

kl.16-18 Läxhjälp för högstadiet tillsammans med Stiftelsen läxhjälpen. Anmälan sker till mentor.

kl.14-16.30 Miniklubb, årskurs 4-6. Spela spel, umgås och pyssla tillsammans med ungdomshandledare från Fritid. Ingen anmälan krävs.  

kl.16-17 Streetgames, årskurs 7-9. Fysisk aktivitet i idrottshallen tillsammans med ledare från RF-SISU. Ingen anmälan krävs.

Torsdag

kl.11-13 Rastaktivitet. Reboot håller i rastaktivitet på skolgården. Öppet för alla. Ingen anmälan krävs

kl.15-17 Studiestöd årskurs 6. Anmälan sker till mentor. 

kl.16-18 Läxhjälp för högstadiet tillsammans med Stiftelsen läxhjälpen. Anmälan sker till mentor.

Fredag

kl.14-16.30 Miniklubb, årskurs 4-6. Spela spel, umgås och pyssla tillsammans med ungdomshandledare från Fritid. Ingen anmälan krävs.  

kl.17 Fotboll tillsammans med GAIS och Brämaregården FC. Nere vid Blidvädersplan. För dig 6-14 år. Ingen anmälan krävs. 

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Bostadsbolaget, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.
 

Kontaktuppgifter

Ida Lassinantti, koordinator Lights on Ryaskolan
Telefon: 0765-115 115
E-post: ida.lassinantti@socialhisingen.goteborg.se