Ryaskolan F-9

På Ryaskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området, eller driver en förening, komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Ryaskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Aktiviteter på skolan

På Ryaskolan har vi återkommande aktiviteter och samarbeten med olika aktörer. Nedan följer några exempel av det som sker på skolan.

Läxhjälp och studiestöd är en insats där vi tillsammans med Göteborgs stadsmission och Stiftelsen läxhjälpen möjliggör läxhjälp för våra barn på mellan- och högstadiet.

Vår Miniklubb vänder sig till eleverna på mellanstadiet. Här leder våra fritidsledare aktiviteter som till exempel pyssel, sällskapsspel och pingis.

Kulturskolan är vår samarbetspart som möjliggör för barn att testa på kulturaktiviteter som sång och musikverkstad.

Fysisk aktivitet är viktigt i olika avseenden. Därför har vi ett gott samarbete med Reboot – Football for jobs, som erbjuder rastaktiviteter på skolgården, både fotboll och annan fysisk aktivitet.

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Bostadsbolaget, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.
 

Kontaktuppgifter

Ida Lassinantti, koordinator Lights on Ryaskolan
Telefon: 0765-115 115
E-post: ida.lassinantti@socialhisingen.goteborg.se