Årskort på Universeum


Årskurs 5 och grundsärskolan har i flera år haft fritt antal besök på Universeum. Vårterminen 2023 och höstterminen 2023 får också årskurs 7–9 årskort till Universeum. Stäm av med din chef innan du bokar in din klass.

Med årskort har elever tillsammans med dig som är lärare fritt antal besök på Universeum under läsårets lov- och helgfria vardagar.

Vid frågor

Kontakta Karin Nilsson, planeringsledare, karin.3.nilsson@grundskola.goteborg.se