Foto: Lo Birgersson

Detta är Skola som arena och Lights On


Det övergripande syftet med Skola som arena är att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor. Vi jobbar för alla barns rätt till ett gott liv. Genom att ge barn möjlighet till en aktiv fritid i närheten av viktiga vuxna, bidrar vi till trygga sammanhang som kan stor betydelse för hur barnen lyckas i skolan och för hur det går för dem senare i livet. Arbetet kan ha olika namn, som Skolan mitt i byn eller Lights On, men arbetssättet är detsamma.

Att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för barn och unga kan ingen verksamhet lösa på egen hand. Därför behöver vi samverka. Skola som arena är ett arbetssätt där samverkan och delaktighet är själva grundstommen.