Rannebergsskolan F-3

På Rannebergsskolan i Rannebergen verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Rannebergsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter och verksamheter på skolanLäxhjälp för årskurs 1-3

Öppen Läxhjälp 6-16 år

Öppen läxhjälp för åldrarna 6-16 år tillsammans med SUUF (Somaliska ungdomsutvecklingsföreningen).

Ingen föranmälan krävs.
Onsdagar 17.30-20.00

Språkrummet

För dig som vuxen och vill lära dig svenska eller för dig som vill förbättra dina språkkunskaper. Språkrummet är svenskundervisning för vuxna tillsammans med BFF (Barn- och familjeföreningen i Angered och Bergsjön).

Vid anmälan vänligen kontakta koordinator Lights On. Se kontaktuppgifter nedan. 
Torsdagar 16.00-19.00

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Olivia Klüft, koordinator Lights On
Telefon: 031-366 50 59  Mobil: 076- 697 71 15
E-post: olivia.kluft@socialnordost.goteborg.se