Nytorpsskolan 4-9

På Nytorpsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Nytorpsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

NytorpsNyheter

Tillsammans med föreningen Internationella Sköna Konster kan du vara med och skapa nyheter. Vi filmar med en hjälp av en grön skärm som heter greenscreen och redigerar sedan så det ser ut som vi sitter i en studio.

Anmäl till Petra: 073-866 29 27

Tisdagar kl 14.30-16.30 

Dans & Lek

Föreningen Hoppet kommer och håller i dans och lek i Nytorpsskolans idrottssal.

Vi samlas utanför Nytorpsskolan idrottssal och är utomhus vid bra väder. Är det dåligt väder är vi inomhus.

Måndagar 16-18  

RUN – After school på Nytorpsskolan

Vi tränar, leker och har kul! Ha gärna med dig idrottskläder och inneskor. För alla som går i årskurs 4 och 5. Det är gratis att vara med och ingen anmälan krävs. 

Onsdagar – Mellanmål kl 14.30 i bamba, start i hallen kl 15-15.50
Fredagar – Mellanmål kl 14 i bamba, start i hallen kl 14.30-15.20 

Läxhjälp

Läxhjälpen vänder sig i första hand till elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra stöd för att nå gymnasiebehörighet.För mer info eller anmälan, kom i början av ett av passen för läxhjälp. Om du anmäler dig är det obligatorisk närvaro.

Tisdag och Torsdag 16.30-19.30

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Petra Ahlqvist, Koordinator Lights On Nytorpsskolan
Telefon: 031-365 30 37 / 073-8662927
E-post: petra.ahlqvist@socialnordost.goteborg.se