Nytorpsskolan 4-9

På Nytorpsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Nytorpsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

RUN- Rörlig Ungdom Nu - After school

VAD: RUN erbjuder roliga aktiviteter på skolans raster under onsdagar och fredagar. När skolan är slut kan elever som går i årskurs 4 och 5 kan du även gå på deras after school som erbjuder lek och sport.

NÄR: Onsdagar årskurs 4-5, kl. 14.30-15.20

Fredagar årskurs 4-5, kl. 14.30-15.20

Alla elever bjuds på mellanmål i bamba innan passet från kl. 14.00

VAR: I Nytorpsskolans idrottssal.

VEM: För dig som går i årskurs 4 och 5 på Nytorpsskolan. Ingen föranmälan krävs.

HUR: Ha gärna inomhuskläder och inneskor.

 

Dans – Afro fusion

VAD: Lär dig nya danssteg av dansarna i Laces Creation! Dom kommer varje måndag att hålla i lektioner i skolans idrottssal, något du inte vill missa!

NÄR: Måndagar

För dig 10-12 år kl. 15.00-15.45

För dig 13-15 år kl. 15.45-16.30

VAR: Nytorpsskolan, Idrottshallen

VEM: Alla barn som är intresserade

HUR: Ha gärna inomhuskläder och inneskor.

 

Läxhjälp och bollsport

VAD: En lugn plats att göra sina läxor på, när läxorna är klara går vi till idrottshallen och leker. Ett samarbete med Hammarkullens Bollklubb.

NÄR: Tisdagar kl. 16-19, vi bjuder på fika.

VAR: Bamba på Nytorpsskolan.

VEM: För alla mellan 10-14 år.

HUR: Ingen anmälan krävs, ta med läxor.

 

Cirkusträning

VAD: Från och med 9 mars kan du träna cirkus efter skolan! Träna på att göra volter, jonglera, gå på lina och ha roligt.  

NÄR: Torsdagar, börjar efter v. 10.

VAR: Nytorpsskolans, idrottshall.

VEM: För som är 9-12år.

HUR: För anmälan https://forms.office.com/e/iZzzGEPXbj

 

Spontanidrott

VAD: Vi spelar fotboll eller testar på någon annan idrott.

NÄR:  Tisdagar 14.30-15.30

VAR:  Hammarhallen

VEM:  Elever 9-12 år.

HUR: Ingen föranmälan krävs, bara kom och ta gärna med inomhusskor.

 

Chill-måndagar

VAD: Gör klart dina läxor, spela spel, pyssla eller baka. Vi har lite häng som avslut på veckans första skoldag.

NÄR:  Måndagar kl. 14-17

VAR:  Cafét högstadiet

VEM:  För elever 13-15 år

HUR: Ingen anmälan, bara kom


Stiftelsen Läxhjälp

VAD: Läxhjälpen vänder sig i första hand till elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra stöd för att nå gymnasiebehörighet.

NÄR: Tisdag och Torsdag kl. 16.30-19.30

VAR: Högstadiet på Nytorpsskolan

VEM: Elever i årskurs 8 och 9.

HUR: Om du anmäler dig är det obligatorisk närvaro

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Petra Ahlqvist, Koordinator Lights On Nytorpsskolan
Telefon: 031-365 30 37 / 073-8662927
E-post: petra.ahlqvist@socialnordost.goteborg.se