Nytorpsskolan 4-9


På Nytorpsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Nytorpsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

IFK Göteborg Skol-IF

VAD: I ett samarbete med IFK Göteborg anordnar vi fysisk aktivitet direkt efter skoltid. Vi spelar fotboll och tränar med målsättning att kunna vara med på olika turneringar.

NÄR: Tisdagar årskurs 4-6, kl. 15.00-16.00

Torsdagar årskurs 8-9, kl. 15.00-16.30

VAR: Hammarhallen.

VEM: För alla som vill vara med. Ingen föranmälan krävs.

HUR: Ha gärna inomhuskläder och inneskor.

Cirkusträning

VAD: Träna cirkus med Cirkus Cirkör! Vi lovar rolig träning där du kan lära dig allt från akrobatik till jonglering.  

NÄR: Torsdagar
Öppen träning åk 4-6 kl 15.45-16.00
Träning åk FSK – åk 3 16.15-17.15 (OBS, gruppen är full)

VAR: Nytorpsskolans, idrottshall.

VEM: För som är 6-12år.

HUR: Ha med dig idrottskläder och vattenflaska.

Spontanidrott

VAD: Vi spelar fotboll eller testar på någon annan idrott.

NÄR:  Tisdagar 14.30-15.30

VAR:  Hammarhallen

VEM:  Elever 9-12 år.

HUR: Ingen föranmälan krävs, bara kom och ta gärna med inomhusskor. 

Tisdagsklubben

VAD: Gör klart dina läxor, spela spel, pyssla eller baka. Vi umgås och hittar på roliga saker, ibland med gäster!

NÄR:  Tisdagar kl. 14-16.30

VAR:  Cafét högstadiet

VEM:  För elever 13-15 år

HUR: Ingen anmälan, bara kom

Stiftelsen Läxhjälpen

VAD: Läxhjälpen vänder sig i första hand till elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra stöd för att nå gymnasiebehörighet.

NÄR: Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdag kl. 16.30-19.30

VAR: Högstadiet på Nytorpsskolan

VEM: Elever i årskurs 8 och 9.

HUR: Om du anmäler dig är det obligatorisk närvaro, kontakta Petra för mer information.

Onsdagsklubben

VAD: Vi hittar på roliga saker tillsammans och du får gärna komma med förslag!

NÄR:  Onsdagar kl. 17-19.00

VAR:  Cafét högstadiet

VEM:  För ÅK 4-6

HUR: Ingen anmälan, bara kom


Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Petra Ahlqvist, Koordinator Lights On Nytorpsskolan
Telefon: 031-365 30 37 / 073-8662927
E-post: petra.ahlqvist@socialnordost.goteborg.se