Backegårdsskolan F-6

På Backegårdsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Backegårdsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Aktiviteter på skolan

DO IT

Rädda Barnen finns på skolan måndag – torsdag och kör sitt koncept DO IT där barnen får möjlighet till fysisk aktivitet. DO IT leder passen själva eller genomför aktiviteter med lokala föreningar.

Måndag: åk 5, 15:30-16:30, Idrottshallen
Tisdag: åk 6, 15:30-16:30, Idrottshallen
Onsdag: åk 3, 14:30-15:30, Idrottshallen
Torsdag: åk 4, 15:30-16:30, Idrottshallen

Kulturskolan

Måndag till onsdag erbjuder Kulturskolan aktiviteter i anslutning till skolan. Teater, trummor och dans är det som erbjuds just nu. 

Måndag

13.30-14.15 Teater, U2, Universumsgatan 2
14.30-15.15 Teater, U2, Universumsgatan 2

Tisdag

13.30-14.00 Trummor, U2, Universumsgatan 2
14.05.14.35 Trummor, U2, Universumsgatan 2
14.40-15.10 Trummor, U2, Universumsgatan 2

Onsdag

13.20-13.50 Dans, Bergsjögården, Universumsgatan 37
14.00-14.30 Dans, Bergsjögården, Universumsgatan 37 

Studiestöd

Elever från skolan samt övriga barn och ungdomar i området erbjuds läxhjälp en gång per vecka. Detta sker i fastighetsbolaget Balders områdeskontor.

Onsdag kl.17-19 på Balders områdeskontor, Zenitgatan 2

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Samaneh Vahebi, koordinator Lights On
Telefon: 031 - 366 50 61 / 076 – 721 37 00
E-post: samaneh.vahebi@socialnordost.goteborg.se