Backegårdsskolan F-6


På Backegårdsskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Lights On på Backegårdsskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.

Aktiviteter på skolan

Kulturskolan

Måndag, 13:30-14:30 Teater (två grupper á 30 min)

Tisdag, 13:30-14:30 Trummor (Paviljongen) och dans (idrottshallen)

Studiestöd

I samarbete med Balder erbjuder Lights On läxhjälp för elever i åk 1–6. Ingen föranmälan krävs, drop-in.

När? Tisdagar och torsdagar kl.16:00-18:00
Var? Paviljongen

Torsdagshäng

Kom och häng med Lights On! Vi öppnar upp idrottshallen, hemkunskapssalen och ett klassrum. Här sker aktiviteter som pyssel, spel och bakning.

När? Torsdagar, kl.15:00-18:00
Var? B-huset + idrottshallen

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontaktuppgifter

Richard Thyr, koordinator Lights On
Telefon: 031 - 366 50 61 / 076 – 721 37 00
E-post: richard.thyr@socialnordost.goteborg.se