Bergsgårdsskolan F-6


På Bergsgårdsskolan i Hjällbo verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Målet är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktig i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på Bergsgårdsskolan 

D.o.i.t med Rädda barnen
Erbjuder eleverna tillgång till en aktiv och meningsfull fritid

Måndagar och onsdagar för årskurs 3-4 kl 14.30-16.00
Tisdagar och torsdagar för årskurs 5-6 kl 14.30-16.00

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Poseidon, kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar och organisationer, och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Kontaktuppgifter

Jian Maroti, Koordinator Lights on
Telefon: 031 – 365 21 47
Mobil: 076-719 58 94

E-post: jian.remo@socialnordost.goteborg.se