Bjurslättsskolan F-6


På Bjurslättsskolan arbetar vi tillsammans med andra för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Skola som arena på Bjurslättsskolan

Vi arbetar också med medborgarbudgeten Din idé tillsammans med bostadsbolag i området. Genom den får du möjlighet att vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska genomföras. Här kan du läsa mer om din idé och de aktiviteter som genomfördes under 2021. Snart kan du lämna nya förslag.

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Skola som arena är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Aktiviteter på Bjurslättsskolan

Kulturcafé

På tisdagar klockan 14.30-16.30 är du som går på mellanstadiet välkommen till Kulturcafét. På Kulturcafét får du testa olika kulturaktiviteter och fika tillsammans med fritidsledare, kulturskolelärare och ungdomsledare från Passalen.
Du får vara med och bestämma vilka aktiviteter ni ska hitta på. Det kan till exempel vara dans, teater, pyssel eller musik. Kulturcafét finns i lokaler under Bjurslättsskolans bamba. Ingång via skolgården. Det är öppet för dig som går i mellanstadiet i Lundby.

Medborgarbudget: Din idé

Din idé är en medborgarbudget där du är med och bestämmer vilka aktiviteter du vill ha i området kring Bjurslättsskolan. Snart kommer du kunna lämna nya förslag på aktiviteter som kan genomföras i området kring Bjurslättsskolan. Här kan du läsa mer om medborgarbudget: Din idé. 

Testa på verksamheter i samverkan med föreningar

Ibland kommer det olika föreningar till skolan för att du ska få testa olika typer av sporter eller andra aktiviteter.
Har du något önskemål om vad du vill testa på? Kontakta oss gärna!

Kontaktuppgifter

Har du frågor om Skola som arena, Bjurslättsskolan, eller förslag på en aktivitet som du vill att vi ska genomföra tillsammans? Ta gärna kontakt med oss!

Aseel Hannerlund, lokal samordnare Skola som arena, Bjurslättsskolan
Telefon: 031-367 35 72
E-post:  aseel.hannerlund@grundskola.goteborg.se