Foto: Lo Birgersson

Medborgarbudget: Din idé

Medarbetarbudget är ett sätt skapa engagemang och främja demokrati utifrån arbetet med Skola som arena. I området Lundby välkomnas boende i alla åldrar att bidra med idéer kring aktiviteter och de röstar själva fram de vinnande förslagen. 2023 startar en ny medborgarbudget, mer information kommer inom kort.

Ett sätt att arbeta med medskapande och delaktighet är genom en modell som heter medborgarbudget. Medborgarbudget har länge använts i runt om i världen. Modellen går ut på att invånarna lämnar förslag inom ett tema eller ett geografiskt område och därefter röstar på sina favoritförslag. De förslag med flest röster inom ramen för budgeten genomförs.

Samverkan i området Lundby 

Inom ramen för Skola som arena genomfördes medborgarbudgeten Din idé 2020 i området kring Bjurslättsskolan i Lundby på Hisingen. Din idé är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Familjebostäder i Göteborg AB, Stena Fastigheter och Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH). 2020 var första gången i Sverige som fastighetsägare, skola och flera andra kommunala verksamheter genomför en medborgarbudget i samverkan.  2023 startar en ny omgång med medborgarbudgeten Din idé.

Så här går det till

2023 finns 200 000 kronor i budgeten. Temat för Din idé är "saker man kan göra tillsammans med andra i området kring Bjurslättsskolan". Under våren 2023 kommer barn och vuxna få lägga förslag på olika teman, kampanja för sitt förslag och rösta på de förslag de vill ska bli verklighet.

2020 kom det in 80 förslag av barn och vuxna. Av alla förslag som kom in röstades sju vinnande bidrag fram. 

Här kan du läsa mer om din idé

Röster om Din idé

Magnus Möller, områdeschef Familjebostäder Hisingen i Göteborg


En medborgarbudget med den lokala skolan som central samlingspunkt är bra ur flera perspektiv. Medborgarbudgeten ökar människors inflytande. Om de boende i ett område blir engagerade i de aktiviteter som genomförs kommer man i högre grad att träffas och lära känna varandra, vilket på sikt kan öka den upplevda tryggheten i området. Att man jobbar aktivt med hela medborgarbudgetens process i skolan gör också att barnen lär sig mer om demokrati och medbestämmande.

Om man dessutom kan använda skolans lokaler till bra aktiviteter utanför skoltid, med fler vuxna och barn som rör sig i och runt skolan, leder det till ökad trygghet runt skolan och ökad nyttjandegrad av skolans lokaler.

Sari Isberg, relationsförvaltare Stena Fastigheter


 Samarbetet med Skola som arena är en del av vår relationsförvaltning, som syftar till att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Förutom att arbetet har som mål att skapa trygga kvarter där människor trivs, ska det också främja demokrati och se till att barn och unga får en meningsfull fritid och bra skolgång. Vilket var precis vad Din idé ämnade åstadkomma.