Bergsjöskolan F-9

På Bergsjöskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika aktiviteter utanför lektionstid.

Skolan mitt i byn på Bergsjöskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på Bergsjöskolan 

Studiestöd

Studiestödet är till för alla som önskar.

Måndagar och onsdagar för årskurs 7-9. Kl. 17:30  19:30
Torsdagar för årskurs 4-6. Kl. 14:30-16:30


Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är för elever i årskurs 7-9 som behöver extra studiestöd för att nå gymnasiebehörighet.

Tisdagar och torsdagar för årskurs 7-9. Kl. 17-20

Föranmälan krävs. För mer information och anmälan prata med din mentor på skolan.

DO IT 

Rädda Barnen erbjuder i anslutning till skoldagens slut fysisk aktivitet, idrott och lek i idrottshallen . För elever som går i årskurs 4-6. Ingen föranmälan krävs. 

Onsdagar Kl. 16-17:30

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder i anslutning till skoldagens slut prova på aktiviteter som teater, trummor och dans. För elever som går i årskurs 4-6. Ingen föranmälan krävs. 

Onsdagar Kl. 15:20-16:30

Vänstay

Kulturskolan har öppen verksamhet för dig som är barn, ung och vuxen. Här erbjuds musikrelaterade aktiviteter.  Ingen föranmälan krävs. 

Onsdagar Kl. 17-18 i matsalen.

Öppen verksamhet

Öppen verksamhet för dig som går på mellanstadiet och högstadiet. Kom och baka, pyssla, lyssna på musik, spela spel eller bara umgås med oss i uppehållsrummet. Välkomna!

Måndagar klockan 15:30 17:30 årskurs 7-9, högstadiet

Onsdagar klockan 15:00  17:00 årskurs 4-6, mellanstadiet

Ett arbete i samverkan

Arbetet görs tillsammans med flera olika aktörer och det bygger på samarbete mellan skolan, Fritid, Framtidskoncernen, Kulturskolan, barn, föräldrar, föreningar, organisationer och lokalt näringsliv. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Kontakt

Samira Hussein, koordinator Skolan mitt i byn — Lights On
Telefon: 031-365 54 87
E-post:  samira.abdulkadir.hussein@socialnordost.goteborg.se

Cathrine Larsson, administrativt stöd Skolan mitt i byn
Telefon: 031-367 61 85
E-post: cathrine.larsson@grundskola.goteborg.se