Världen finns här

Vill du att dina elever får möta olika erfarenheter och perspektiv som fördjupar undervisningen? Då kan ni delta i utbyten med samtal i smågrupper genom Världen finns här.

Arbetssättet bygger på möten mellan elever inom grund- och gymnasieskola och vuxna som läser svenska för invandrare eller svenska som andraspråk i Göteborg. Deltagarna blir resurser för varandra och får öva på kommunikation och demokratisk kompetens. Genom Världen finns här kan elever delta i givande utbyten i sin egen stad.

Kort introfilm och lektionsbank

ar.

Utbytena kan handla om många olika teman, på webbplatsen hittar du en bank med lektionsupplägg kopplade till ämnen för årskurs 1 till 9 och gymnasiet. Där gör du också din intresseanmälan.

Vill ni veta mer, vi kommer gärna till ett gemensamt möte och berättar

Om du och dina kollegor vill veta mer om arbetssättet kan ni bjuda in en av samordnarna att gästa ett möte eller APT. Eller om du själv vill ta ett kort förutsättningslöst samtal via telefon. Ta kontakt via info@varldenfinnshar.se

Läs mer på varldenfinnshar.se