Ellen Keyskolan F-6


På Ellen Keyskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid

Lights On på Ellen Keyskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • är delaktiga i frågor som rör dem
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

På Ellen Keyskolan erbjuder vi en rad aktiviteter från måndag till söndag. Lights On är en långsiktig satsning med gratisaktiviteter för barn på mellanstadiet, innan och efter skoltid.  

Barnen kan delta i fritidsaktiviteter, idrottsaktiviteter och kreativa aktiviteter. Alla aktiviteter är ledarledda och barnen kan ofta vara med och bestämma innehållet.

Du som barn, förälder och boende i området kan också vara med att påverka vilka aktiviteter som vi håller i och får gärna vara med att delta i och leda aktiviteter.  Hör gärna av er till oss!

Aktivitetsschema VT 2024

Vi träffas varje dag från kl.14:00 i biblioteket för samling, men det går att komma senare också. (Måndagar träffas vi kl. 13:00). Vi träffas de dagar som det är skola. (Aktivitetsschemat utgår vid lov, studiedagar, stängningsdagar och klämdagar. Om andra aktiviteter äger rum dessa dagar annonseras detta ut separat)

Varje dag serveras gratis mellanmål i matsalen! *Klockan 14:30-14:50*

MÅNDAGAR

Chillout-zone (med ungdomshandledare) 13:00-16:00 Kom och koppla av och bara häng, prata med personalen och spela några spel.

Cirkusträning med Cirkus Cirkör. Anmälan krävs. (I IDROTTSHALLEN) Uppstart 29 jan. 

Cirkusgrupp 1 (åk 1-3) 15:15-16:15 (fullt)

Cirkusgrupp 2 (åk 4-6) 16:30-18:00

TISDAGAR

Samling i biblioteket från kl. 14:00 med ungdomshandledare.

Aktiviteter utanför skolan (från kl 15:00) med Jocke och Evelina (ungdomshandledare) Vi går eller åker utanför skolan och ofta besöker vi Backa Fritidsgård tillsammans. Anmälan behövs vid längre utflykter och vi meddelar när det behövs. 

Tjejfotboll med Made in Backa, 16:00-17:00 Aktiviteter i idrottshallen med ledare från Hisings-Backa FC och Made in Backa. Fokus på både fotboll och kultur!  (I IDROTTSHALLEN)

ONSDAGAR

Kreativ verkstad 14:00-17:00 - Måla, teckna, skapa. Kom och var kreativ! Med ungdomshandledare.

Aktiviteter i idrottshallen 16:00-17:00 - Vi kör blandade aktiviteter i idrottshallen. Med ungdomshandledare.

TORSDAGAR

Skapa film 14:00-16:00 - Kom och lär dig göra film. Med ungdomshandledare.

Spontanidrott 16:00-17:00 - Kom och rör på dig i idrottshallen med Backa Fritidsgård! 

FREDAGAR

Fredagsmys 14:00-16:00  Vi gör lite blandade aktiviteter, kan vara allt ifrån film till spela spel, pyssla m.m. Med ungdomshandledare. 

Street Games - Kvällsidrott 16:00-19:00 - Kom och var med i roliga aktiviteter i idrottshallen tillsammans med Street Games ledare och mentorer.  (I IDROTTSHALLEN) Uppstart 19 januari.

LÖRDAGAR

Girls Games 15.30-19.00 Olika idrottsaktiviteter för flickor och kvinnor i idrottshallen, ledda av Street Games tjejledare. ( I IDROTTSHALLEN) Uppstart 20 januari.

SÖNDAGAR

Capoeira 14:00-16:00 Föreningen Africabaiana/Capoeira Rucungo har under HT 23 startat upp gratis undervisning i capoeira i samarbete med Lights On Ellen Keyskolan varje söndag kl 14-16. Det finns två åldersindelade grupper.

Grupp 1: kl 14-14:45 (5-7 år),  Grupp 2: kl 15-16:00 (8-13 år)  I IDROTTSHALLEN Uppstart 14 januari. 

************************

Alla aktiviteter sker i anslutning till Ellen Keykolans bibliotek och idrottshall. På måndagar flyttar vi från biblioteket till klassrum 6B efter mellanmålet klockan 15:00. 

Ett arbete i samverkan

Lights On på Ellen Keyskolan sker i samverkan mellan skolan, Socialförvaltningen Hisingen och Poseidon. Många aktörer, såsom ungdomshandledare från fritidsgårdar, RF-SISU/Streetgames, Cirkus Cirkör, barn, föräldrar, föreningar och organisationer samt lokalt näringsliv arbetar tillsammans för att öppna upp skolans lokaler som en mötesplats och skapa ett tryggt och trivsamt område. Barn, familjer och boende i området kan också mötas och göra saker tillsammans. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.


Kontaktuppgifter

Lisa Rosengren, koordinator
Telefon: 0764-95 36 81
E-post: lisa.rosengren@socialhisingen.goteborg.se  

Evelina Fritz, ungdomshandledare
Telefon: 072-247 36 09
E-post: evelina.fritz@socialhisingen.goteborg.se 

Joackim Lettegård, ungdomshandledare
Telefon: 073-666 94 45
E-post: joackim.lettegard@socialhisingen.goteborg.se