Ellen Keyskolan F-6

På Ellen Keyskolan verkar flera aktörer tillsammans för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid

Lights On på Ellen Keyskolan

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

 • fullföljer sina studier
 • är delaktiga i frågor som rör dem
 • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
 • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
 • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Aktiviteter på skolan

På Ellen Keyskolan erbjuder vi en rad aktiviteter från måndagar till lördagar. Lights On är en långsiktig satsning med gratisaktiviteter för barn på låg- och mellanstadiet, innan och efter skoltid. 

Barnen kan delta i idrottsaktiviteter och kreativa aktiviteter. Alla aktiviteter är ledarledda och barnen kan vara med och påverka innehållet. Under hösten 2022 kommer det också att finnas läxhjälp.

Lights On är en ny satsning på Ellen Keyskolan och i början finns det aktiviteter från 14.30 till 19:00 (se gärna vårt veckoschema). Ungdomshandledare finns på plats.

Du som barn, förälder och boende i området kan också vara med att påverka vilka aktiviteter som vi håller i och får gärna vara med att delta i och leda aktiviteter.  

Sommaruppehåll

Vi har sommaruppehåll mellan vecka 24-33 och startar upp igen med aktiviteter måndagen den 22 aug. Då kommer vi med ett uppdaterat schema. 

MÅNDAG 

 • Idétimmen 15:00-16:00. Hit kan ni komma och omvandla era idéer till aktiviteter som ni vill göra under terminen.  

 • Annorlunda tävlingar 16:00-17:00. Kom och tävla i konstiga och annorlunda tävlingar!

TISDAG 

 • Aktiviteter med Backa fritidsgård 15:00-16:30. Vi har gemensamma aktiviteter med Backa fritidsgård på skolan och även ibland utflykter.

ONSDAG 

 • Målarverkstad 15:00-17:00 Måla, teckna, skapa. Kom och var kreativ! Och vem vet, kanske blir det utställning...

 • Spontanidrott 16:00-17:00. Vi kör blandade aktiviteter i idrottshallen.

TORSDAG 

 • Filmklubben 15:00-17:00 Kom och titta på en film efter skolan!

 • Spontanfotboll 16:00-17:00 Kom och spela fotboll i idrottshallen!

FREDAG 

 • Sällskapsspel/pyssel 15:00-16:00 Spela något roligt spel eller pyssla något fint!

 • Street Games, kvällsidrott 16:00-19:00 Kom och var med på roliga aktiviteter i idrottshallen tillsammans med Street Games ledare och mentorer!

LÖRDAG 

 • Girls Games 16:00-19:00 Olika idrottsaktiviteter för flickor och kvinnor i idrottshallen, ledda av Street Games tjejledare.


Ett arbete i samverkan

Lights On på Ellen Keyskolan sker i samverkan mellan skolan, Socialförvaltningen Hisingen och Poseidon. Många aktörer, såsom Fritid, kulturskolan, RFSU, barn, föräldrar, föreningar och organisationer samt lokalt näringsliv, kommer att arbeta tillsammans för att öppna upp skolans lokaler som en mötesplats och skapa ett tryggt och trivsamt område. Barn, familjer och boende i området kan också mötas och göra saker tillsammans. 

Detta är en del i arbetet med Jämlik stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Det gör vi genom att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö. Samtidigt utvecklas stadsområdet, tryggheten främjas och framtidstron i området ökar.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.


Kontaktuppgifter

Lisa Rosengren, koordinator
Telefon: 076-495 36 81
E-post: lisa.rosengren@socialhisingen.goteborg.se

Evelina Fritz, ungdomshandledare
Telefon: 072-247 36 09
E-post: evelina.fritz@socialhisingen.goteborg.se

Joackim Lettegård, ungdomshandledare
Telefon: 073-666 94 45
E-post: joackim.lettegard@socialhisingen.goteborg.se