Foto: Lo Birgersson

Rektorns och skolans roll


Även om arbetet heter Skola som arena så har inte satsningen så mycket att göra med det som sker inom skolans verksamhet, i alla fall inte under lektionstid. Däremot är rektor och övrig skolpersonals inställning avgörande för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Rektorn och skolpersonalen är viktiga ambassadörer

Rektorn är en viktig ambassadör för Skola som arena och det har stor betydelse att rektorn pratar väl om satsningen med elever, skolpersonal och vårdnadshavare. Rektorn skapar också förutsättningar för att skolans lokaler kan användas efter lektionstid. 

Skolpersonalen är insatta i satsningen, har förståelse för att skollokalerna används av andra. Det är viktigt att all skolpersonal både pratar väl om och lotsar barn och vårdnadshavare till verksamheten.

Alla som arbetar på skolan har möjlighet att delta i arbetet med Skola som arena eller engagera sig i aktiviteterna, men det är inget krav.

En rektors röst om Skola som arena

Rektorns roll är central i Skola som arena. Så här tänker Marika Andersson, rektor Lövgärdesskolan, om satsningen:


För mig är det en självklarhet att vi behöver samarbeta och samverka med olika aktörer i samhället där vi ska ha det gemensamma målet att våra unga ska rustas för framtiden. Tillsammans har vi ett 24/7-perspektiv på barnen och ungdomarna när vi suddar bort gränserna mellan skola och fritid, och där vi som jobbar och verkar runt våra unga också kliver in i våra respektive arenor för att öka förståelsen för vilka olika uppdrag vi har.

Vi påbörjade vårt samverkansarbete i liten skala med Räddningsmissionen sommaren 2017 och idag ingår vi i ett stort nätverk genom bland annat Skola som arena där vi erbjuder läxhjälp till alla våra elever. Vi har olika fritidsaktiviteter som tar vi när skoldagen slutar och vi har kontinuerliga föräldradialoger i olika språkgrupper. Plus mycket mer som både händer nu, och som är på gång.

Fördelarna med Skola som arena och de nätverk vi bygger är många, och våra långsiktiga mål som både handlar om elevernas måluppfyllelse och tryggheten i området känns rimliga.

Förutom de rent konkreta fördelarna som rör allas våra barn och unga, så är det roligt att jobba som rektor i en skola där vi är många, både i och utanför skolan, som jobbar gemensamt för vår framtid.